Waar komen al die regels vandaan?

EU (Europese Unie)?
Nee. In het algemeen houdt de Europese unie zich onder meer bezig met het opstellen van “richtlijnen” - voor de uniforme uitvoering van internationale verdragen binnen Europa.
2e Kamer:
Al onze wetten zijn daar opgesteld en goedgekeurd met een specifieke toetsingsprocedure voor minimale regeldrukeffecten voor burgers en bedrijven. Hiermee worden de administratieve lasten zo veel mogelijk beperkt.
Lagere overheden en gemeenten:
Ja, daar gaat het mis. Er is geen specifieke toets voor regeldruk. Verschillende instanties kunnen conflicterende regels opstellen. Vaak heb je juridische bijstand nodig om jouw recht te halen.
Als voorbeeld: De nog in te voeren Omgevingswet zal 60 huidige Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) en 75 Ministeriële regelingen vervangen. Dat betekent dat er op dit moment zijn 135 stuks lagere omgevingsregels zijn zonder de benodigde regeldruktoetsing.
Vakorganisaties, lobbygroepen, beleidscommissies:
Het is een in de laatste jaren snel toenemend fenomeen: Niet-overheidsinstellingen die goedkeuringseisen, certificeringsregels enz. opstellen. Hoofdzakelijk voor de belangen van hun vakgroep. Juridisch hebben ze geen dwingende kracht. Jammer genoeg nemen sommige gemeenten deze rommelige regels op in hun uitvoeringsprocedures en zonder een goedkeuringsprocedure regeldrukevaluatie.
Als voorbeeld: de SCIOS Scope 12 voor zonnepanelen is zo’n regel. Het is opgesteld door een gewone stichting, en iemand van de bond van verzekeraars zit in het bestuur. Bij het aanbrengen van zonnepanelen op een bedrijfsgebouw hebben we daarmee te maken. En vaak resulteert het in een premieverhoging. Maar het risico van brand door de zonnepanelen is minimaal. In Nederland hebben we een bouwbesluit, vastgesteld door de Tweede Kamer. Als een gebouw met zijn installatie daaraan voldoet, dan moet de verzekeraar dat voor de gewone premie verzekeren. Eisen en regels opgesteld door particuliere stichtingen en maatschapijen zijn gebaseerd op de valse argumenten en selectieve statistieken. Zoals "uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 4 branden bij bedrijven een electrische oorzaak heeft" , ze zegen niet in hoeveel percentage daarvan pv panelen zijn de oorzaak.
Wel onderdeel van Scope 12:
*controle van je zonnepanelen, omvormer, en de aansluiting in de meterkast waarop de installatie is aangesloten
*opsporing van isolatiefouten door de isolatieweerstanden te meten.
*detectie van brandgevaar en oververhitting
Aangepast op mei 2024


Boss

Mark Onur

Architect Engineer

mark@markonur.eu

(we gebruiken geen cookies. )